adminit

adminit

(0 comments, 3 posts)

This user hasn't shared any profile information

Posts by adminit

Budowa kanalizacji zakończona, pozostały podłączenia do sieci…

Czerwiec 2014 r. był ostatnim miesiącem wykonywania robót budowlanych w ramach Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”, realizowanego z dofinansowaniem  środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.  30 czerwca br., zgodnie z terminem założonym w umowach, został zakończony etap budowy kanalizacji w rejonie ulicy Nasielskiej, który był ostatnim zadaniem wykonywanym w ramach Projektu.

Uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie i całość wybudowanej sieci jest udostępniona do użytkowania.

Łącznie w ramach Projektu na terenie Popław i w rejonie ulicy Nasielskiej zostało wybudowane:

  – 27,2 km sieci kanalizacyjnej (sieć i podejścia do nieruchomości),

  - 1474 szt.  studni  inspekcyjnych,

  - 10 nowych pompowni  i modernizacja 1 istniejącej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 18,8 mln zł., co jest wydatkiem znacząco mniejszym  w stosunku do pierwotnie planowanego, który zgodnie z pierwszą umową o dofinansowanie zawartą w dniu 29 grudnia 2011r. z WFŚiGW  w Warszawie, był szacowany na ponad 42,5 mln zł.

 

Przyłącz się do sieci

„Przyłącz się do sieci” - pod takim hasłem odbył się w sobotę 6 września EKO – PIKNIK PUŁTUSKI, będący podsumowaniem Projektu.

Impreza plenerowa zorganizowana na terenie gościnnego Zespołu Szkół Nr 2 na Popławach przepełniona była licznymi atrakcjami , zarówno dla tych najmłodszych, jak i starszych mieszkańców Pułtuska. Piękna pogoda i liczne atrakcje zachęcały do wspanialej zabawy szczególnie zawsze aktywnych i bardzo zaangażowanych uczniów ze Szkoły Nr 2 oraz ich nauczycieli i rodziców, głownie mieszkańców Popław.  Relację zdjęciową z imprezy można obejrzeć w zakładce „Galeria”.

Strona www

W dniu 27 lutego 2012 roku uruchomiona została strona projektu www.kanalizacjapoplawy.pultusk.pl Zapraszamy do odwiedzin.

adminit's RSS Feed

Go to Top