mcichowicz

mcichowicz

(0 comments, 53 posts)

This user hasn't shared any profile information

Home page: http://pultusk.pl

Posts by mcichowicz

CZYM JEST EFEKT EKOLOGICZNY I DLACZEGO JEST TAKI WAŻNY?

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” polega na budowie infrastruktury sanitarnej na terenie miasta Pułtusk, a jego głównym celem jest umożliwienie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej określonej liczby Mieszkańców. Wskaźnikiem, który odpowie na pytanie czy Projekt został zakończony sukcesem będzie tzw. efekt ekologiczny, czyli udokumentowanie w terminie do 30.08.2015r. przed Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przyłączenia się do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej ponad 3 tys. osób. Efekt ekologiczny, czyli ilość mieszkańców podłączonych do wybudowanej sieci , to najważniejszy miernik przy ocenie projektów środowiskowych i jest warunkiem uzyskania dofinansowania. Oznacza to, że ogromną rolę w pomyślnym zakończeniu całego przedsięwzięcia odegrają Mieszkańcy Popław oraz rejonu  ulicy Nasielskiej, ponieważ to od ich gotowości do rozpoczęcia korzystania z infrastruktury wybudowanej w ramach Projektu zależy osiągnięcie efektu ekologicznego. Sukces Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” leży w  rękach mieszkańców, właścicieli  nieruchomości.

 

Roboty budowlane – maj 2014 r.

Roboty budowlane – kwiecień 2014 r.

Roboty budowlane – marzec 2014 r.

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok

życzą

pracownicy Jednostki Realizującej Projekt


IV konferencja prasowa

9 grudnia br. o godz.13.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się IV konferencja prasowa dot. Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”. Konferencja miała na celu przedstawienie postępów w realizacji zadania, planów na przyszły rok i omówienie efektu ekologicznego.

Na konferencję oprócz przedstawicieli lokalnej prasy: Tygodnika Pułtuskiego i Pułtuskiej Gazety Powiatowej przybyli Radni Rady Miejskiej i Powiatowej, przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy – Melwobud Sp. z.o.o., uczniowie Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku, Mieszkańcy ulic, w których aktualnie prowadzone są prace budowlane oraz inni zaproszeni goście.

Podczas konferencji przedstawiono również filmy laureatów konkursu filmowego pt. „Pułtuska kanalizacja w kadrze” organizowanego w ramach działań promocyjnych projektu.

Uczestnicy Konferencji otrzymali przygotowane przez JRP materiały promocyjne.

 

  

 

 

IV konferencja prasowa

Burmistrz Miasta Pułtusk

oraz

Jednostka Realizująca Projekt

serdecznie zapraszają na  IV konferencję prasową nt.

 

PROJEKTU „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk

 

9 grudnia 2013 r.  Godz.13.00

 Sala Rady Miejskiej w Pułtusku

 

Serdecznie zapraszamy!

Przyłącz się bo warto!

Miło nam poinformować Państwa, że roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej na Popławach zostały zakończone.

Całość sieci kanalizacyjnej została wykonana zgodnie z zatwierdzonym Projektem. Dla wszystkich wybudowanych odcinków uzyskano pozwolenie na użytkowanie, wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zatem mieszkańcy Popław mają możliwość podłączenia się i korzystania z wybudowanej sieci. 

Jednostka Realizująca Projekt wysłała do Mieszkańców Popław pisma z informacją o możliwości podłączenia się do sieci. Do każdego pisma została dołączona kopia planu sieci, uwzględniająca usytuowanie przyłącza do granicy posesji, która może być pomocna przy budowie i inwentaryzacji podłączenia.

Wyjaśniając, kwestie dotyczące kosztów przyłącza jakie musi ponieść właściciel nieruchomości, informujemy , że koszt wykonania przyłącza jest szacowany indywidualnie i zależy od kilku czynników np. :

długości przyłącza,

- głębokości ułożenia sieci,

- ukształtowania terenu;

- rodzaju nawierzchni,  itp.

 

 

Obecnie liczymy na zaangażowanie mieszkańców i budowę przez nich przyłączy kanalizacyjnych do posesji, do czego serdecznie zachęcamy.

 Jeszcze w najbliższym czasie warto wykorzystać korzystne warunki pogodowe i zapewnić sobie wygodę i komfort !

 

Spotkania z Mieszkańcami

W dniach 24-25 września br. odbyły się spotkania z Mieszkańcami Popław oraz z mieszkańcami ulicy Nasielskiej, Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Kubusia Puchatka oraz M. Skłodowskiej-Curie. Spotkania poprowadzili: Burmistrz Wojciech Dębski oraz Kierownik JRP – Krystyna Szczerba,  miały na celu poinformowanie społeczności lokalnej o postępach w realizacji Projektu oraz o możliwości podłączenia się do wybudowanej sieci.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne przygotowane przez Jednostkę Realizującą Projekt.


Spotkania dla Mieszkańców

Burmistrz Miasta Pułtusk

oraz Jednostka Realizująca Projekt

serdecznie zapraszają na spotkania w sprawie kanalizacji

1. Spotkanie dla Mieszkańców Popław odbędzie się w dniu: 24.09.2013 r. (wtorek) o godz. 18.00

w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku,ul. Polna 2 (Hala Sportowa)

2. Mieszkańców ulic Nasielska, Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Kubusia Puchatka i M. Skłodowskiej Curie

zapraszamy na spotkanie w dniu 25.09.2013 r. (środa) o godz. 18.00  w Urzędzie Miejskim (Sala Rady).

mcichowicz's RSS Feed

Go to Top