Bez kategorii

Budowa kanalizacji zakończona, pozostały podłączenia do sieci…

Czerwiec 2014 r. był ostatnim miesiącem wykonywania robót budowlanych w ramach Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”, realizowanego z dofinansowaniem  środków z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.  30 czerwca br., zgodnie z terminem założonym w umowach, został zakończony etap budowy kanalizacji w rejonie ulicy Nasielskiej, który był ostatnim zadaniem wykonywanym w ramach Projektu.

Uzyskano wszystkie wymagane pozwolenia na użytkowanie i całość wybudowanej sieci jest udostępniona do użytkowania.

Łącznie w ramach Projektu na terenie Popław i w rejonie ulicy Nasielskiej zostało wybudowane:

  – 27,2 km sieci kanalizacyjnej (sieć i podejścia do nieruchomości),

  - 1474 szt.  studni  inspekcyjnych,

  - 10 nowych pompowni  i modernizacja 1 istniejącej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 18,8 mln zł., co jest wydatkiem znacząco mniejszym  w stosunku do pierwotnie planowanego, który zgodnie z pierwszą umową o dofinansowanie zawartą w dniu 29 grudnia 2011r. z WFŚiGW  w Warszawie, był szacowany na ponad 42,5 mln zł.

 

Przyłącz się do sieci

„Przyłącz się do sieci” - pod takim hasłem odbył się w sobotę 6 września EKO – PIKNIK PUŁTUSKI, będący podsumowaniem Projektu.

Impreza plenerowa zorganizowana na terenie gościnnego Zespołu Szkół Nr 2 na Popławach przepełniona była licznymi atrakcjami , zarówno dla tych najmłodszych, jak i starszych mieszkańców Pułtuska. Piękna pogoda i liczne atrakcje zachęcały do wspanialej zabawy szczególnie zawsze aktywnych i bardzo zaangażowanych uczniów ze Szkoły Nr 2 oraz ich nauczycieli i rodziców, głownie mieszkańców Popław.  Relację zdjęciową z imprezy można obejrzeć w zakładce „Galeria”.

CZYM JEST EFEKT EKOLOGICZNY I DLACZEGO JEST TAKI WAŻNY?

Projekt „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” polega na budowie infrastruktury sanitarnej na terenie miasta Pułtusk, a jego głównym celem jest umożliwienie przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej określonej liczby Mieszkańców. Wskaźnikiem, który odpowie na pytanie czy Projekt został zakończony sukcesem będzie tzw. efekt ekologiczny, czyli udokumentowanie w terminie do 30.08.2015r. przed Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przyłączenia się do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej ponad 3 tys. osób. Efekt ekologiczny, czyli ilość mieszkańców podłączonych do wybudowanej sieci , to najważniejszy miernik przy ocenie projektów środowiskowych i jest warunkiem uzyskania dofinansowania. Oznacza to, że ogromną rolę w pomyślnym zakończeniu całego przedsięwzięcia odegrają Mieszkańcy Popław oraz rejonu  ulicy Nasielskiej, ponieważ to od ich gotowości do rozpoczęcia korzystania z infrastruktury wybudowanej w ramach Projektu zależy osiągnięcie efektu ekologicznego. Sukces Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” leży w  rękach mieszkańców, właścicieli  nieruchomości.

 

Roboty budowlane – maj 2014 r.

Roboty budowlane – kwiecień 2014 r.

Roboty budowlane – marzec 2014 r.

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok

życzą

pracownicy Jednostki Realizującej Projekt


IV konferencja prasowa

9 grudnia br. o godz.13.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się IV konferencja prasowa dot. Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”. Konferencja miała na celu przedstawienie postępów w realizacji zadania, planów na przyszły rok i omówienie efektu ekologicznego.

Na konferencję oprócz przedstawicieli lokalnej prasy: Tygodnika Pułtuskiego i Pułtuskiej Gazety Powiatowej przybyli Radni Rady Miejskiej i Powiatowej, przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy – Melwobud Sp. z.o.o., uczniowie Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku, Mieszkańcy ulic, w których aktualnie prowadzone są prace budowlane oraz inni zaproszeni goście.

Podczas konferencji przedstawiono również filmy laureatów konkursu filmowego pt. „Pułtuska kanalizacja w kadrze” organizowanego w ramach działań promocyjnych projektu.

Uczestnicy Konferencji otrzymali przygotowane przez JRP materiały promocyjne.

 

  

 

 

IV konferencja prasowa

Burmistrz Miasta Pułtusk

oraz

Jednostka Realizująca Projekt

serdecznie zapraszają na  IV konferencję prasową nt.

 

PROJEKTU „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk

 

9 grudnia 2013 r.  Godz.13.00

 Sala Rady Miejskiej w Pułtusku

 

Serdecznie zapraszamy!

Przyłącz się bo warto!

Miło nam poinformować Państwa, że roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej na Popławach zostały zakończone.

Całość sieci kanalizacyjnej została wykonana zgodnie z zatwierdzonym Projektem. Dla wszystkich wybudowanych odcinków uzyskano pozwolenie na użytkowanie, wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zatem mieszkańcy Popław mają możliwość podłączenia się i korzystania z wybudowanej sieci. 

Jednostka Realizująca Projekt wysłała do Mieszkańców Popław pisma z informacją o możliwości podłączenia się do sieci. Do każdego pisma została dołączona kopia planu sieci, uwzględniająca usytuowanie przyłącza do granicy posesji, która może być pomocna przy budowie i inwentaryzacji podłączenia.

Wyjaśniając, kwestie dotyczące kosztów przyłącza jakie musi ponieść właściciel nieruchomości, informujemy , że koszt wykonania przyłącza jest szacowany indywidualnie i zależy od kilku czynników np. :

długości przyłącza,

- głębokości ułożenia sieci,

- ukształtowania terenu;

- rodzaju nawierzchni,  itp.

 

 

Obecnie liczymy na zaangażowanie mieszkańców i budowę przez nich przyłączy kanalizacyjnych do posesji, do czego serdecznie zachęcamy.

 Jeszcze w najbliższym czasie warto wykorzystać korzystne warunki pogodowe i zapewnić sobie wygodę i komfort !

 


Go to Top