Miło nam poinformować Państwa, że roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacyjnej na Popławach zostały zakończone.

Całość sieci kanalizacyjnej została wykonana zgodnie z zatwierdzonym Projektem. Dla wszystkich wybudowanych odcinków uzyskano pozwolenie na użytkowanie, wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zatem mieszkańcy Popław mają możliwość podłączenia się i korzystania z wybudowanej sieci. 

Jednostka Realizująca Projekt wysłała do Mieszkańców Popław pisma z informacją o możliwości podłączenia się do sieci. Do każdego pisma została dołączona kopia planu sieci, uwzględniająca usytuowanie przyłącza do granicy posesji, która może być pomocna przy budowie i inwentaryzacji podłączenia.

Wyjaśniając, kwestie dotyczące kosztów przyłącza jakie musi ponieść właściciel nieruchomości, informujemy , że koszt wykonania przyłącza jest szacowany indywidualnie i zależy od kilku czynników np. :

długości przyłącza,

- głębokości ułożenia sieci,

- ukształtowania terenu;

- rodzaju nawierzchni,  itp.

 

 

Obecnie liczymy na zaangażowanie mieszkańców i budowę przez nich przyłączy kanalizacyjnych do posesji, do czego serdecznie zachęcamy.

 Jeszcze w najbliższym czasie warto wykorzystać korzystne warunki pogodowe i zapewnić sobie wygodę i komfort !