9 grudnia br. o godz.13.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku odbyła się IV konferencja prasowa dot. Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”. Konferencja miała na celu przedstawienie postępów w realizacji zadania, planów na przyszły rok i omówienie efektu ekologicznego.

Na konferencję oprócz przedstawicieli lokalnej prasy: Tygodnika Pułtuskiego i Pułtuskiej Gazety Powiatowej przybyli Radni Rady Miejskiej i Powiatowej, przedstawiciele Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy – Melwobud Sp. z.o.o., uczniowie Zespołu Szkół im. B.Prusa w Pułtusku, Mieszkańcy ulic, w których aktualnie prowadzone są prace budowlane oraz inni zaproszeni goście.

Podczas konferencji przedstawiono również filmy laureatów konkursu filmowego pt. „Pułtuska kanalizacja w kadrze” organizowanego w ramach działań promocyjnych projektu.

Uczestnicy Konferencji otrzymali przygotowane przez JRP materiały promocyjne.