Postępowania przetargowe

* Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pułtusk – ul. Tartaczna, Polna dzielnica Popławy - dokumenty

* Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” – dokumenty

* Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące przetargu na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk – dokumenty

* Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk – dokumenty

* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu nad zadaniem Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk – dokumenty

* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” - http://bip.pultusk.pl/?a=1154


Go to Top