Promocja projektu

 

Beneficjent od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w czasie kiedy jest związany zapisami umowy o dofinansowanie, zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o fakcie współfinansowania projektu z Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ.
Działania informacyjno-promocyjne dotyczące przedsięwzięcia stanowią jedno z zadań realizowanych w ramach projektu. Zakres działań powinien być planowany racjonalnie i efektywnie, mając na uwadze  założone cele oraz wymogi związane z oznaczeniem działań informacyjno-promocyjnych.

Celem działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach POIiŚ. Ponadto celem takich działań jest zwiększenie poziomu wiedzy opinii publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach POIiŚ, istotnych dla zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów.

W ramach promocji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie  oraz podpisanym w dniu 20 lutego aneksem na rozszerzenie projektu Gmina Pułtusk zobowiązała się do nastepujących działań promocyjnych:

1. wykonanie strony internetowej Projektu wraz z bieżącą aktualizacją informacji;

2. wykonanie i zamontowanie na terenie Miasta tablic informacyjnych nt. realizacji Projektu wraz z informacją o dofinansowaniu;

3. wykonanie i zamontowanie stałych tablic pamiątkowych na terenie Miasta;

4. organizacja 4 konferencji prasowych;

5. umieszczanie informacji prasowych w lokalnej prasie;

6. spotkania i konkursy dla mieszkańców;

7. wydanie publikacji książkowej nt. finansowania i realizacji projektu.


Go to Top