Jednostka Realizująca Projekt

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja każdego projektu wymaga powołania specjalnej struktury, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej.

W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności, rolę takiej struktury organizacyjnej pełni Jednostka Realizująca Projekt (JRP).

Podstawowymi zadaniami zespołu jest:

  1. przygotowanie Projektu od strony formalno-prawnej, technicznej i organizacyjnej,
  2. przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla jego realizacji,
  3. nadzór nad wdrażaniem wszystkich zadań inwestycyjnych w zakresie ich realizacji technicznej oraz finansowej,
  4. współpraca z wykonawcami wszystkich zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w ramach Projektu,
  5. współpraca ze wszystkimi jednostkami zaangażowanymi we wdrażanie projektów Funduszu Spójności, w tym NFOŚiGW, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Finansów a także Komisją Europejską,
  6. realizacja zadań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych w ramach Projektu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami Funduszu Spójności.

 

Adres JRP

Urząd Miejski w Pułtusku, Jednostka Realizująca Projekt
ul. Staszica 35, pok. 200, 211
Godziny pracy: Poniedziałek 9.00-17.00, Wtorek – Piątek 8.00 – 16.00
tel. 23 692-87-54
fax. 23 692-42-96

um@pultusk.pl

 

Zespół Jednostki Realizującej Projekt Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk

 

- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) – Jacek Elak

 

 

- Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – Krystyna Szczerba

 

 

- Stanowisko ds. technicznych – Bogdan Kędzierski

 

 

- Stanowisko ds. organizacyjno-prawnych – Elżbieta Seweryńska

 

 

- Stanowisko ds. organizacyjno – promocyjnych – Marta Cichowicz

 

 

- Stanowisko ds. monitoringu- Lidia Dworecka

 

 

- Stanowisko ds. księgowości – Lidia Popowska

 

 

 

 


Go to Top