Strona główna

Budowa kanalizacji zakończona !!!

 

30 czerwca 2014 r. zakończono etap budowy kanalizacji w rejonie ulicy Nasielskiej, który był ostatnim zadaniem wykonywanym w ramach Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk”. Tym samym został zrealizowany cały zakres budowy kanalizacji objęty Umową o dofinansowanie, zawartą w dniu 29 grudnia 2011 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (rozszerzony w trakcie realizacji na podstawie podpisanego Aneksu).                   

Teraz już mieszkańcy Popław i rejonu ulicy Nasielskiej mają możliwość wykonania podłączeń swoich posesji do sieci i korzystania z kanalizacji sanitarnej.

I co jest bardzo ważne: - jeśli wszyscy mieszkańcy terenu, gdzie została wybudowana sieć kanalizacyjna, podłączą się do sieci w terminie przed 31 sierpnia 2015 r., dopiero wówczas realizowany Projekt zakończy się pełnym sukcesem !

Serdecznie zachęcamy.

 

Rozszerzenie projektu o kolejne ulice Miasta Pułtusk!

 

W dniu 20 lutego 2013 r. Burmistrz Miasta Pułtusk podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 29 grudnia 2011r., rozszerzający zakres obecnie realizowanego Projektu na Popławach o rejon ulicy Nasielskiej.

W związku z tym, mieszkańcy kolejnych  ulic naszego miasta otrzymają dostęp do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Już w bieżącym roku, po przeprowadzeniu procedur przetargowych rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nasielska, Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Kubusia Puchatka oraz Marii Skłodowskiej – Curie. Długość zaprojektowanej do wybudowania sieci  wynosi 2, 25 km i w jej wyniku możliwość  podłączenia do sieci kanalizacyjnej uzyska  kolejnych 295 osób.  Podpisanie aneksu było możliwe w ramach oszczędności jakie Gmina uzyskała w wyniku przeprowadzonych dotychczas przetargów na roboty budowlane.

———————————————————————————————-

25,5 mln zł ze środków unijnych na kanalizację Popław

pc290541

29 grudnia 2011 roku w Warszawie, Burmistrz Miasta Pułtusk – Wojciech Dębski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Tomasz Skrzyczyński podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zgodnie z umową Gminie Pułtusk udzielone zostanie dofinansowanie na realizację projektu w kwocie nie większej niż 25 535 437,16 zł co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych w całym projekcie.
Podpisana umowa daje nam możliwość uzyskania największego w historii Gminy dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wśród wielu inwestycji prowadzonych w ostatnich latach przez Gminę Pułtusk kanalizacja Popław zasługuje na miano szczególnej.
Chociaż jest to przedsięwzięcie mało widoczne (większa część infrastruktury ulokowana jest pod powierzchnią ziemi), to zarazem bardzo spektakularne pod względem znaczenia dla mieszkańców miasta po wschodniej stronie Narwi oraz obciążenia budżetu Gminy.
Koszt całego zadania wynosi 42 598 660,62 zł, w tym wydatki kwalifikowane 30 041 690,78 zł.
Zgodnie z założeniami projektu realizowany od II kwartału 2011 roku I etap inwestycji stanowi wkład własny Gminy w zadanie, którego efektem będzie wybudowanie kanalizacji o łącznej długości 24,95 km, w tym 20,92 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 4 km odgałęzień do nieruchomości. Cały projekt podzielony został na pięć etapów.
Zgodnie z umową zakończenie inwestycji powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

 

 

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk dofinansowana 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

w formie pożyczki w kwocie 2.500.000,00 zł”

 


Go to Top