Spotkania z Mieszkańcami

W dniach 24-25 września br. odbyły się spotkania z Mieszkańcami Popław oraz z mieszkańcami ulicy Nasielskiej, Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Kubusia Puchatka oraz M. Skłodowskiej-Curie. Spotkania poprowadzili: Burmistrz Wojciech Dębski oraz Kierownik JRP – Krystyna Szczerba,  miały na celu poinformowanie społeczności lokalnej o postępach w realizacji Projektu oraz o możliwości podłączenia się do wybudowanej sieci.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały promocyjne przygotowane przez Jednostkę Realizującą Projekt.


Spotkania dla Mieszkańców

Burmistrz Miasta Pułtusk

oraz Jednostka Realizująca Projekt

serdecznie zapraszają na spotkania w sprawie kanalizacji

1. Spotkanie dla Mieszkańców Popław odbędzie się w dniu: 24.09.2013 r. (wtorek) o godz. 18.00

w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku,ul. Polna 2 (Hala Sportowa)

2. Mieszkańców ulic Nasielska, Batalionów Chłopskich, Kosynierów, Kubusia Puchatka i M. Skłodowskiej Curie

zapraszamy na spotkanie w dniu 25.09.2013 r. (środa) o godz. 18.00  w Urzędzie Miejskim (Sala Rady).

Przegląd dróg i ulic gminnych na Popławach

W związku z kończącą się inwestycją na Popławach, w dniu 3 września br. odbył się przegląd dróg i ulic gminnych, na których prowadzone były roboty budowlane. W przeglądzie wziął udział Burmistrz Wojciech Dębski, Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Projektu -Jacek Elak,  przedstawiciele Wykonawcy, Inżynier Kontraktu oraz     pracownicy Jednostki Realizującej Projekt.

Tutaj można się podłączać!

Drodzy Mieszkańcy!

Przedstawiamy wykaz ulic, do których można podłączać swoje domy do wybudowanej sieci kanalizacyjnej:

Wrzosowa, Poziomkowa, Uzdrowiskowa, Tartaczna, Świerkowa Sosnowa, Leśna, Konwaliowa, Brzozowa, Akacjowa, Kasztanowa,  Letniskowa,  Modrzewiowa, Łabędzia, Bartodziejska, Graniczna, Leszczynowa, , Boboli, Bursztynowa, Kryształowa, Łąkowa, Kwiatkowskiego, Piaskowa, Popławska, Ustronna, Wesoła, Wędkarska, Żabia, Wąska oraz ulice nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25.

 

Bądź EKO – podłącz się do kanalizacji !

 

Rozpoczęte roboty budowlane w ul.Batalionów Chłopskich

W dniu 31 lipca 2013 r. firma MELWOBUD Sp. z.o.o rozpoczęła prowadzenie robót budowlanych w ulicy Batalionów Chłopskich.

Podpisanie umowy na wykonywanie robót budowlanych – ul.Nasielska

W dniu 4 lipca 2013 r. Burmistrz Miasta Pułtusk -Wojciech Dębski podpisał z Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Wodno-Inżynieryjnych MELWOBUD Sp. z.o.o.- Janem Kaźmierskim umowę na wykonywanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasielskiej, Batalionów Chłopskich, Kubusia Puchatka, Kosynierów oraz M. Skłodowskiej Curie. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.06.2014 r.

Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zaoferował wykonanie robót za cenę 2.456.16,57 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i filmowego

 

W dniu 19 czerwca br. w Zespole Szkół nr 2 w Pułtusku odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursach zorganizowanych przez Jednostkę Realizującą Projekt. Konkursy miały na celu ukierunkowanie uwagi dzieci i młodzieży na zachodzące w ich otoczeniu zmiany  w związku z wdrażaniem projektu pn.” Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” , jak również popularyzację wiedzy o funduszach unijnych, w tym promocja Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko. Istotnym celem ogłoszonych zorganizowanych konkursów była również budowa postaw proekologicznych.

W ramach promocji Projektu ogłoszono dwa konkursy:

1. Konkurs plastyczny pt. „Pułtusk się kanalizuje. Ja to wszystko namaluję! Budowa kanalizacji sanitarnej oraz jej wpływ na środowisko naturalne w oczach dziecka”, adresowany był do dzieci w wieku 5-7 lat oraz 8-9 lat. W konkursie wzięło udział 123 dzieci. Laureatami konkursu są:

Grupa  5, 6, 7 lat

I Miejsce:  Ania Wiśniewska ,6 lat,

II Miejsce:  Michał Kornacki,6 lat,

III Miejsce:  Amelia Sitkowska,7 lat,

Wyróżnienia :

  1. Filip Siczek, 6 lat,
  2. Amelka Składanek, 6 lat,
  3. Matylda Czernik, 6 lat,
  4. Wiktor Kępczyński, 6 lat,

Grupa  8, 9 lat

I Miejsce : Bartłomiej Kornacki, 9 lat,

II Miejsce: Mateusz Tyszkiewicz, 8 lat,

III Miejsce: Maciej Saciłowski, 9 lat,

Wyróżnienia:

  1. Matylda Muskała, 9 lat,
  2. Amelia Łubińska, 8 lat,
  3. Kamil Dądera, 9 lat.

2. Konkurs filmowy pn. „Pułtuska kanalizacja w kadrze”, adresowany był do dzieci uczących się w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz w gimnazjum (I-III).

Laureatami konkursu są:

Grupa (kl. IV-VI) – Szkoła podstawowa

Miejsce

 

Imię i nazwisko

I

Jakub Skarżyński

II

Mateusz Matuszewski

III

Weronika Wiśniewska,

Agnieszka Piekarska,

Karolina Abramczyk,

Piotr Kamiński,

Konrad Prusinowski,

Mariusz Dziewulski,

Norbert Paś,

Kaja Kucypera,

Klaudia Michalak,

Paulina Składanek

Grupa (I-III) – Gimnazjum

Miejsce

 

Imię i nazwisko

I

Alicja Bobowska

Natalia Barbarska

Rozalia Wota

II

Mateusz Czyż

Sebastian Łobarzewski

III

Patrycja Zajkowska

Monika Chmiel

Karolina Pepłowska

Anna Miścichowska

Laureaci nagród otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwycięzcom gratulował i nagrody wręczał Burmistrz Miasta Pułtusk- Wojciech Dębski.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wręczenia nagród ( Galeria).

 

Odbiór II etapu kanalizacji

W dniu 14.06.2013 r. Komisja Odbiorowa w składzie przedstawicieli JRP, wykonawcy robót budowlanych- firmy SKANSKA S.A, Inżyniera Kontraktu – Adapteq Engineering oraz innych osób zainteresowanych, zebrała się, aby odebrać II etap wybudowanej kanalizacji tj. ulic po lewej i prawej stronie ul. Tartacznej. Już niedługo mieszkańcy ulic Popławskiej, Nadnarwiańskiej, Zalewowej, Łabędziej, Wiklinowej, Wędkarskiej, Piaskowej, Kwiatkowskiego, Żabiej, Wąskiej, Ustronnej, Boboli, Kryształowej, Wesołej, Bursztynowej oraz Leszczynowej będą mogli się podłączać do sieci. Przedtem jednak niezbędne jest uzyskanie przez Gminę Pułtusk decyzji zezwalającej na użytkowanie, o które wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Po uzyskaniu od PINB-u pozwolenia na użytkowanie, Jednostka Realizująca Projekt będzie pisemnie informować każdego właściciela nieruchomości o możliwości dokonania podłączenia.

Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

W dniu 22 maja 2013 r.  Burmistrz Wojciech Dębski podpisał z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych Sp. z.o.o reprezentowanym przez V-ce Prezesa Arkadiusza Kępczyńskiego umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasielskiej, Batalionów Chłopskich, Kubusia Puchatka, Kosynierów oraz Marii Skłodowskiej- Curie”.

Wartość umowy wynosi : 52.890,00 zł brutto. Przewidywany okres wykonywania przedmiotu umowy: 31.08.2014 r.

 

Obecnie prowadzone roboty budowlane

Jednostka Realizująca Projekt ” Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk” informuje, że w dniach od 20.05 do 24.05 2013 będą wykonywane prace w następujących ulicach :

Etap III : ul. Nr 17

Etap IV: Tarnowskiego; Polna; Batorego; Suleja;Sarbiewskiego

Etap V: Cedrowa; Cyprysowa; Nr 21

 

 

 

 

 


Go to Top